radca prawny patrycja siwek


kancelaria
radcy prawnego

HONORARIUM RADCY PRAWNEGO PATRYCJI SIWEK

HONORARIUM USTALANE INDYWIDUALNIE

Zawsze uczciwie informujemy o szansach powodzenia sprawy, przedstawiając możliwe warianty działań jakie opłaca się Klientowi podjąć, a być może skorzystać - w pierwszej kolejności - z prób polubownego zakończenia sporu. Dokładamy starań aby czas oczekiwania na rezultaty naszych działań był możliwe najkrótszy.

Honorarium za świadczone przez Kancelarię usługi prawne ustalane jest indywidualnie z klientem. Wynagrodzenie zależne jest przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy i określane jest zawsze przed podjęciem pierwszych czynności.

Punktem wyjścia dla określenia wynagrodzenia jest Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1804). Określa ono minimalne stawki wynagrodzeń radcy prawnego.

W przypadku jednorazowych porad prawnych, bądź zastępstwa na rozprawie, koszt wynagrodzenia można ustalić telefonicznie. W pozostałych przypadkach wynagrodzenie ustalane jest w trakcie spotkania, po szczegółowym zapoznaniu się z dokumentacją sprawy. Kancelaria nie pobiera opłat za spotkanie mające służyć tylko i wyłącznie weryfikacji faktycznego i prawnego statusu sprawy i ustaleniu stawki wynagrodzenia.